Jak namontovat dětská svítidla z Rozsviť.mě?

Montáž námi nabízených dětských svítidel už nemůže být jednodušší. Pro úspěšné zprovoznění dětských světel budete potřebovat pouze vrtačku. Hmoždinky a šrouby jsou součástí každého dětského světla, které od nás objednáte.

Instalace kruhového dětského nástěnného / stropního světla od výrobce Waldi LeuchtenElobra

Jako prvním krokem vyvrtejte dva otvory o průměru 5 mm, do kterých zasunete hmoždinky o velikosti d5/30mm (jsou součástí balení). Poté zapojte fázi (hnědý/černý vodič) a nulový vodič (modrý/zelený). Dbejte na správnou polarizaci! Zemnění (žlutozelený vodič) není zapotřebí zapojovat. Dalším krokem připevníte dětské nástěnné / stropní svítidlo šrouby, které jsou také součástí každého svítidla. Předposledním krokem zbývá zajištění šroubů krytkami, které šrouby skryjí. A teď už zbývá pouze rozsvítit a užívat si dětské světlo naplno.

stropni-detska-svetla

Instalace dětských stropních svítidel :
1) vyvrtejte dva/tři 5 mm otvory pro hmoždinky
2) vložte dvě/tři hmoždinky d5/30 mm
3) držák svítidla připevněte ke stropu pomocí nejméně
dvou/tří šroubů d3/25 mm
4) zapojte fázi (hnědý/černý vodič) a nulový vodič
(modrý/zelený). Dbejte na správnou polarizaci ! Zemnění
(žlutozelený vodič ) není třeba zapojovat.
5) svítidlo připevněte k držáku a zajistěte pomocí
přiložených čepů

Instalace stropního dětského svítidla od výrobce Elobra 

Prvním krokem montáže dětského svítidla je vyvrtání dvou/tří otvorů, do kterých vsuneme hmoždinky d5/30mm, které jsou součástí balení. Kovový držák dětského svítidla připevněte ke stropu pomocí dvou/tří šroubů do betonu o velikosti d3/25mm. Zapojte fázi (hnědý/černý vodič) a nulový vodič (modrý/zelený). Dbejte na správnou polarizaci! Zemnění (žlutozelený vodič) není potřeba zapojovat. Připevněte svítidlo již k namontovanému držáku a zafixujte přibalenými šrouby s matkami. Plastovými krytkami zakryjte čouhající šrouby. A nyní stačí už jen rozsvítit zábavným světlem v dětském pokojíčku.

detska-kruhova-svetla 

Instalace dětského svítidla typu Rondel :

1) vyvrtejte dva 5 mm otvory pro hmoždinky
2) vložte dvě hmoždinky d5/30 mm
3) zapojte fázi ( hnědý/černý vodič ) a nulový vodič
(modrý/zelený). Dbejte na správnou polarizaci ! Zemnění
(žlutozelený vodič) není třeba zapojovat.
4) svítidlo připevněte šrouby d3/25 mm
5) šrouby zajistěte přiloženými krytkami

Montáž dětského závěsného lustru od výrobce Dalber

Prvním krokem vyvrtejte díru do stropu, do které vsunete hmoždinku. Závěsný / stropní ocelový háček zašroubujete do hmoždinky tak, aby udržel dětský lustr. Poté nastavíte požadovanou výšku lustru od stropu. Zapojte fázi (hnědý/černý vodič) a nulový vodič (modrý/zelený). Dbejte na správnou polarizaci! Zemnění (žlutozelený vodič) není potřeba zapojovat. Plastové očko (které je součástí balení) zaháknete za ocelový háček. Povytáhnete plastovou krytku až ke stropu, aby zakryl „čokoládu“. Poté už jen stačí namontovat stínítko, zašroubovat potřebnou žárovku a rozsvítit.

Bezpečnostní upozornění 

Nenechávejte svítidla bez dohledu, zejména jsou-li přítomny malé děti. Svítidla nezakrývejte, zabráněním přirozené ventilace by mohlo
dojít k požáru. Dbejte na skutečnost, aby v blízkosti svítidel nebyly snadno vznětlivé nebo hořlavé látky. Nikdy se svítidla nedotýkejte
mokrýma rukama a nevystavujte ho vlhkosti. Před jeho čištěním vždy vytáhněte kabel ze zásuvky nebo svítidlo odpojte od přívodu
elektrické energie. Přívodní kabel ke svítidlu nesmí být překládán nebo přejížděn. K čištění svítidla používejte pouze naředěné saponáty
případně komerčně dostupné jemné dezinfekční prostředky.